Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri

Alüminyum Giydirme Cephe; Cephe sisteminde dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, tümüyle cam görünümü oluşturulmaktadır. Camlar arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri mimari ve statik gerekliliklere bağlı olarak farklı ebatlarda çözülebilmektedir. İki cam arasındaki fugalarda silikon dolgu veya fitil fuga ile alternatifleri seçilebilir. İstenildiğinde, modüllerin içine kanat profili uygulaması yapılarak gizli kanat mekanizmaları yerleştirilebilir.

Strüktürel Silikonlu Alüminyum Stick Cephe Sistemi

Cephe sisteminde dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, tümüyle cam görünümü oluşturulmaktadır. Camlar arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri mimari ve statik gerekliliklere bağlı olarak farklı ebatlarda çözülebilmektedir. İki cam arasındaki fugalarda silikon dolgu veya fitil fuga ile alternatifleri seçilebilir. İstenildiğinde, modüllerin içine kanat profili uygulaması yapılarak gizli kanat mekanizmaları yerleştirilebilir.

Kasetli Strüktürel Silikonlu Alüminyum Stick Cephe Sistemi

Kasetli Strüktürel Silikonlu Alüminyum Stick cephe sisteminde; camlar, alüminyum profillerden oluşturulan kasetler üzerine, strüktürel silikon ile yapıştırılır.Fabrikada hazırlanmış camlı kasetler sahada hızlı montaj imkânı sağlar. Bu sistemle bina içerisinden cam montajı yapmak mümkündür. İki cam modül arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri mimari ve statik gerekliliklere bağlı olarak farklı ebatlarda çözülebilmektedir. Fugalarda silikon dolgu veya EPDM fitil alternatifleri seçilebilir. İstenildiği takdirde modüllerin içerisine, detay değiştirilmeksizin gizli kanat mekanizmaları yerleştirilebilir. Su tahliyesi ve havalandırma konuları sistem içerisinde çözülür ve test edilir. Hava, su geçirimsizlik ve rüzgâr dayanım testleri ilgili normlara göre yapılmış, uluslararası sertifikalarına sahiptir.

Yarı Kapaklı Alüminyum Stick Cephe Sistemleri (Two Side)

Cephe sistemi içerisinde sadece yatayda veya düşeyde kapak profili kullanılarak farklı etkiler elde etmek mümkündür. Görsel isteklere göre farklı kesit ve formda kapak profili kullanılabilir. Yarı kapaklı sistemler içerisinde de kanat uygulaması yapılması mümkündür.

Alüminyum Panel Cephe Sistemleri

Alüminyum giydirme cephe sistemleri ile oluşturulan bina kabuğunun modüler bir teknik ile teşkil edilmesidir. Panel cephe modüllerini oluşturan bütün bileşenler, kontrollü fabrika ortamında bitmiş ürün haline getirilir ve şantiyede montajı yapılır.

• Yüksek kaliteli ürün
• Hızlı montaj imkânı
• Fabrika ortamında kalite kontrol sistemi altında imalatların tamamlanması.

Kapaklı Alüminyum Cephe Sistemleri

Kapaklı Giydirme Cephe Sistemi’nde dış yüzeyde kullanılan çeşitli genişliklerdeki alüminyum kapak profili, mimarların taleplerine göre pek çok farklı geometrik formda uygulanabilmektedir.

Çift Cephe Sistemleri

Bina kabuğunun ikinci bir cephe ile desteklenerek çift cidarlı olarak çözümlenmesidir. Farklı alüminyum giydirme cephe sistemlerini bir arada kullanarak çift cephe oluşturmak mümkündür. Bina konseptine göre, kullanılacak cephe sistemlerine ve malzeme çeşitlerine karar verilebilir. Özellikle ısı, ses performanslarının yüksek olması gereken projelerde çift cephe sistemleri çok kullanılır. Özellikle mimari açıdan Avrupa’da yaygın olarak kullanılan çift cepheler maliyetleri yüksek olmasına karşın, Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamıştır.

Özel Dizayn Cepheler

Panoramik Cam Cepheler